OTELLERDE YENİ YIL İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Petrol Fışkıran Şehir: Batman


Batman-Hasankeyf

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan Batman, mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir.
Batman’ın kendine özgü bir yapısı bulunmaktadır. Şehir merkezinde geleneksel yapılar ile birlikte yeni yapıları da görebilirsiniz.
Batman’da özellikle yemekler gerçekten çok leziz. Batman’da özellikle et ile yapılan yemekleri yemenizi tavsiye ediyorum. Batman, Türkiye’de petrol çıkarılan nadir illerden birisi. Dilerseniz Batman’da Petrol çıkartılan kuyuları da ziyaret edebilirsiniz.
Batman’da gezilecek yerleri, Kültür Bakanlığı’nın web sitesinden sizin için derledik.
Batman’da gezilecek Yerler
Hasankeyf
Hallan Çemi Höyüğü
Seyyid Bilal Türbesi
İmam Abdullah Zaviyesi
Zeynel Bey Kümbeti
Hasankeyf’teki Yol Geçen Hanı
Hasankeyf Mağaraları
Hasankeyf Örenyeri

HASANKEYF

Diclenin kıyısında, zamanında medreseler, rasathane, darüşşifa ve diğer eğitim kurumlarıyla bölgenin ilim ve kültür merkezi olan Hasankeyf, ulaşım yolları ve ticaret merkezlerinin yer değiştirmesiyle günümüzde önemini yitirmiştir.
İlçe, sahip olduğu zengin tarihsel yapılar nedeniyle 1981 yılında bütünüyle sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. GAP projesi kapsamında bulunan Ilısu Barajı nedeniyle bu tarihsel yapılar bütünüyle sular altında kalacaktır.Bu konuda çalışmalar Kültür Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Tarihçe:Hasankeyf'in ne zaman kurulduğu tam olarak bilinememektedir.Şehrin jeopolitik yapısı çok eski bir yerleşim merkezi olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.Bugün bile zaman zaman bazıları mesken olarak kullanılan çok sayıdaki mağaralar, insanların çok eski çağlarda burada yerleştiklerini göstermektedir.


Mevcut bilgilere göre,Hasankeyf kalesinin kurulması,MS. 4'üncü yüzyıla rastlamaktadır.Bu yüzyıl ortalarında, Diyarbakır çevresini ele geçiren Bizans İmparatoru Konstantinos, bölgeyi korumak amacıyla iki sınır kalesi inşa ettirmiştir.Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesidir.Kale,Sasanilere karşı siyasi bir önem kazanınca, daha sağlam bir şekilde yeniden tahkim edilmiştir.Hasankeyf, MS. 639 yılında Emeviler tarafından fethedilmiştir.Bu tarihten sonra;Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ye Osmanlılar hakimiyet kurmuşlardır.Hasankeyf en parlak dönemini Artuklular döneminde yaşamıştır.Merkezde bu dönemden kalan pek çok tarihi eser mevcuttur. 
HasankeyfMemikan Köprüsü 
İnşa tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, yörede bulunan Hasankeyf, Malabadi ve Cizre’deki taş köprülerle kıyaslandığı zaman, bu köprü inşaatında kullanılan taşçı malzemeler nedeniyle, köprünün yukarıdaki köprülerle büyük bir benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Ancak 6.yüzyılda Müslümanların bölgeye hakimiyetinden sonrada yapıldığı ihtimal dahilindedir. Veya antik dönemden kalan bir köprünün enkazı üzerinde de inşa edilmiş olabileceği muhtemeldir.

Bir zamanlar Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Garzan Ovasındaki yerleşim birimlerinin, özellikle hasankeyf’le olan ticari ilişkisini sağlayan Memikan Köprüsü, bu bölgeden geçen İpek Yolunu, geçit vermeyen Garzan Çayı üzerinden karşıya bağlantısını sağlayan stratejik bir noktasında yer almaktadır. İlk Çağdan orta Çağın ilk yarısına kadar olan tarihi süreç içinde, işlek bir kervan yolu olan ve Garzan Çayına paralel giderek Hasankeyf üzerinden Kuzey Mezopotamya’ya ulaşımın sağlanmasında ve özellikle beylikler arası ticari ilişkilerin sağlanmasında uzun yıllar hizmet veren bu stratejik yol üzerindeki Memikan Köprüsü, şu anda harap durumdadır.

Batman-Merkez


On Kemerli DDY Köprüsü 
1944 yılında inşaatı biten ve Devlet Demir Yollarını da bu tarihte Batman’a ulaştıran bu köprü, döneminin bir mimarlık harikasıdır. Batman kent merkezine 7 Km. mesafede Batman Çayı üzerinde yapılan ve on kemerli olan köprü, tren geçişini sağlamayla birlikte, insan ve hayvanların geçişini de sağlamaya uygun biçimde inşa edilmiştir. Bu köprünün ayrı bir özelliği de, İkinci Dünya Savaşının bütün şiddetiyle devam ettiği 1939-1944 yılları arasında yapılmış olmasıdır. Savaşa katılmayan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu yıllarda bütün gücüyle ülkenin kalkınması ve imarı için uğraş verdiğinin bir kanıtıdır.
Hızır Bey Camii 
Batman’ın Kozluk ilçe merkezinde bulunan Hızır Bey Camii, ilçenin en büyük camisidir. Miladi 1512 yılında Sason ve Hezo (Kozluk) Beyi Ebubekir Roşkinin oğlu Hızır Bey tarafından yaptırıldığı mevcut kitabesinde ifade edilmektedir.
İbrahim Bey Camii 
Batman’ın Kozluk ilçe merkezinde bulunan bu Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre, 1705 yılında Garzan Aşiretinden Murtaza bey oğlu İbrahim bey tarafından caminin yaptırıldığı anlatılır. Caminin minaresi beş kenar bir kaide üzerine inşa edilmiş olup mimari yapısında üstün bir sanat değeri ve ince bir zarafet vardır. Ayrıca minare çift yollu olarak inşa edilmiştir. Bu yollardan bir tanesi 100, diğeri de 99 basamaklıdır.


Mor Kiryakus Manastırı 
İlk çağdaki sınırları Dicle Nehrinin güney kıyısından başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan ve dini yönetim açısından Hasankeyf’teki Piskoposluğa bağlı olan bölgeye Turabidin denilmektedir. Süryani Hıristiyanları tarafından kutsal kabul edilen Turabidin bölgesinin en uç noktasındaki Mor Kiryakus manastırı, bu bölgede yer alan 80’e yakın kilise ve manastır içinde önemli bir yer tutmaktadır. Manastıra girişteki ana kapı üzerinde ve iç avluyu iki bölüme ayıran kemerli kapının üzerinde olmak üzere Süryanice yazılmış iki taş kitabe mevcuttur. İlk kitabede Haleb’li Salibo isimli bir şahıstan bahsedilmekte ancak, manastırın yapım tarihi hakkında bir bilgi verilmemektedir. Çünkü Süryani Hıristiyanları inşa ettikleri manastır ve kiliselerinde kullandıkları kitabeleri tarih veren bir belge olmasından ziyade, İncil’den insanlara mesaj veren dini içerikli birer ilahi metin olmasını hep tercih etmişlerdir. Bu manastırda görülen her iki kitabe de birer ilahi metindir.

4.yüzyılda Halep’ten Turabidin bölgesine gelerek insanları vaftiz edip Hıristiyanlaştıran Misyoner Keşişler, özellikle Kuzey Mezopotamya ovasına hakim tepe ve kayalıklar üzerine manastırlar kurmayı bir gelenek haline getirmişlerdir. Kıra Dağının Kuzey Mezopotamya ovasına bakan doğu yamacına kurulmuş bulunan Mor Kiryakus Manastırı da böyle bir düşüncenin ürünüdür. Ancak bölgenin ilk manastırlarından biri olması ve inşasından sonra yeni manastırların açılmasına ön ayak olması açısından da çok önemlidir. Çünkü o devirlerde Misyonerliğin kırsal alanlardaki öncüleri olan keşişler, ancak bu şekilde inşa ettikleri manastır ve kiliseler vasıtasıyla Hıristiyanlığın yayılmasında başarılı olacaklarına inanmışlardır.

Bu duruma göre Mor Kiryakus Manastırı, İlk çağ Hıristiyanlığın fetret devri olan 4.yüzyılda, yaklaşık M.S. 457 yılında yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü 4. Yüzyılda yapılan kilise ve manastırlarda çan kulesi yapma geleneği yoktu. Mor Kiryakus Manastırında da çan kulesinin bulunmayışı, yukarda verilen inşa tarihini doğrulamaktadır. Çünkü Manastır ve Kiliselerde Çan kulesi yapımı, sonraki yüzyılda İslamiyet in inkişafıyla birlikte yapılan ibadethanelere ilave edilen minarelerden esinlenerek gelenek haline getirilmiştir.

Osmanlı saltanatı döneminden günümüze kadar gelen ve azınlıklara gösterilen hoşgörüden dolayı İmparatorluk sınırları içinde kalan birçok yerdeki manastır ve kiliselerde devletçe yapılan tadilat ve onarımlar, Mor Kiryakus Manastırında da kendini göstermiştir. 17.yüzyılın sonuna kadar birkaç kez devlet tarafından onarılan Mor Kiryakus Manastırı, bu tarihte üst katın ilave edilmiş olduğu rivayet edilmektedir. Bu onarımlar esnasında Hasankeyf’ten taş ustaları getirilerek Mor Kiryakus Manastırında çalıştırılmıştır. Mor Kiryakus manastırı ile birlikte, Turabidin bölgesinin engebeli yapısı üzerine serpiştirilmiş olan bu gizemli ve eşsiz mimari güzellikteki manastır ve kiliselerin bugün için cemaatleri kalmadığından birçoğu metruk duruma düşmüştür. Ancak, başlı başına birer abide olan bu terk edilmiş anıtların tamamı Kültür Bakanlığınca tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Ayrancı Köyünde bulunan Mor Kiryakus manastırı da tescilli yapılarımızdandır. Yaklaşık 2,5 dönüm ( 2500 m2 ) alan üzerine inşa edilen Mor Kiryakus manastırı, dehlizlerle yeraltına uzanan bir yer altı katıyla birlikte 3 katlı bir yapıdır. Dıştan dikdörtgen planlı, içtende geniş iki kare planlı kapalı bir avlu ve bu avlunun etrafında kemerli payendelerin gerisinde odalar yer almaktadır.

Özellikle Manastır Patriğinin yatak odası olarak kullandığı oda tavanını oluşturan sekizgen dilimli taş kubbenin, yıldızlı haçların mimari yapısında, üstün bir sanat değeri vardır. Büyük bir bölümü yıkık durumda olan Mor Kiryakus manastırında, birbirine bitişik çok sayıda ve farklı ölçütlerdeki odaların mevcut olması, buranın bir ibadethane, medrese ve inziva yerinden oluşan bir külliye olduğu anlaşılmaktadır. Bu külliyede eğitimini tamamlayan ve papaz unvanını elde eden papazlar, Turabidin bölgesindeki diğer kiliselere eğitmen olarak atandıkları bilinmektedir.

1940 li yılların başına kadar faal olan ancak bu tarihten sonra son cemaatı da manastırı terk edince, burada hiçbir Hıristiyan kalmamıştır. Ancak manastırda bulunan bir asa üzerine oturtulmuş bir meleğin yüzünü tasvir eden, çevresi çıngırak biçimindeki yuvarlak yelpaze ile yaklaşık 100 kg. ağırlığındaki manastır çanı ve çok sayıda el yazması kitap ve İnciller ile manastıra ait değerli eserler, Midyat’taki Mor Gabriel Manastırına götürülerek koruma altına alınmıştır.


Mor Aho Manastırı 
İlk çağ Süryanilerinin Hasankeyf’teki hakimiyetleri döneminde inşa edildiği tahmin edilen Mor Aho Manastırı, Batman ili Hasankeyf ilçesine bağlı Üç Yol köyünün 2 km. kuzeyindeki Banı Mahar kırsalında inşa edilmiştir. Bu manastırın halk arasındaki mahalli ismi Mahar Kilisesi anlamına gelen Deyr Mahar’dır.

Dicle nehrine yaklaşık 150 metre yükseklikte bulunan ve Dicle’ye hakim bir düzlükte inşa edilmiş bulunan Mor Aho Manastırının yapım tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Manastırda yapılan incelemede inşa tarihine ait herhangi bir kitabeye de rastlanmamıştır. Hasankeyf ilçe merkezinin 10 km. doğusunda bulunan harap durumundaki bu manastır bu bölgenin kırsalında ve yerleşim birimlerinde bulunan diğer manastırlar gibi zaman içinde cemaati bölgeyi terk edince kendi haline bırakılmış, iklim ve doğa şartlarının ağır tahribatı sonucu binada çökmeler ve duvar yıkılmaları meydana gelmiştir. İnsan eliyle yıkılıp tahrip edildiğine dair hiçbir iz bulunmamaktadır.

Yaklaşık 20x30 metre ebadında 600 m2’lik bir alan üzerine dikdörtgen planlı bir tarzda inşa edilmiştir. Çevresinde tarım arazileri dışında hiçbir yapı bulunmamaktadır. Ancak Dicle kenarında ve manastıra ait olduğu tahmin edilen meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe mevcuttur. Ayrıca bu bahçenin içinde de yıkık durumda tarihi yapı kalıntıları bulunduğundan bahçenin manastıra ait olduğunu tevsik eden kuvvetli bir delildir. Halk arasında bu bahçeye Attafiye bahçeleri denilmektedir.

Mor Aho Manastırı inşaatında yöresel malzeme olarak kesme taş, moloz taş ve ces (sönmüş kireç) kullanılmıştır. Ayrıca manastırın bahçesinde bir su kuyusu vardır. Yüzyıllardan beri cemaatinin bulunmayışı nedeniyle bakımsızlıktan dolayı harabeye dönmüştür. Dicle kıyısındaki Attafiye bahçesi de aynı şekilde metruk durumdadır. Bu manastırda Kültür Bakanlığınca tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
Kaleler , Batman’da gezilebilecek bir çok kale bulunmaktadır. Kalelerin isimleri şunlardır:

Pertükân Kalesi
Beksi Kalesi
Kandil Kalesi
Rabat Kalesi
Bozikân Kalesi
Kozluk (Hezo) Kalesi
Hasankeyf Kalesi

Zeynel Bey Kümbeti 
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey için yapılmış olup Akkoyunlu Beyliği devrinden (1460-1487) kalma bir anıt mezardır. Anadolu’daki anıt mezar geleneğinin ilk örneği olan Zeynel Bey Kümbetinin kuzey kapısı üzerindeki kitabede “11 Ağustos 1473 yılındaki Otlukbeli Savaşında şehit düşen Bahadır Han Hasan Bey in oğlu Zeynel Bey için yapıldığı” anlatılır. Daire planlı mezar odasının üzerinde, dıştan daire plan içten de sekizgen plan devam edilerek esas gövde yapısı yükseltilmiştir. Tavanı kubbe şeklinde olup konik bir külahla örtülüdür. Gövde kısmını dıştan çevreleyen alt alta 3 sıra halindeki çinilerle yazılmış “ Allah-Muhammed-Ali” yazıları, kümbetin mimari yapısına ayrı bir estetik vermiştir. Kendi türünün tek örneği olan bu silindirik yapı, üzerindeki çini süsleme yazılar ve kitabesiyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Mimari Abdurrahman oğlu Pir Hasan isimli bir zattır.
Hasankeyf Mağaraları 
Tarihin karanlık çağlarından beri veya insanlığın yerleşik hayata uyum sağladığı tarihten bu yana bir barınma ve iskân yeri olarak kullanılan Hasankeyf’teki bu mağaralar, yapılış biçimlerinden hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar gelmiş ve her devirde bu çok fonksiyonlu özelliklerini korumuşlardır. Yaklaşık 4000 adet civarında olan bu mağaralar, milattan yıllar önce Kuzey Mezopotamya da hükümranlık sürdüren mağara devri sakinleri olan Sümerlere, Asurlulara ve Babillilere barınma merkezi olmuşlardır.

Başlı başına bir yerleşim alanı ve tarihi süreç içinde birçok medeniyetlerin merkezi olan bu mağaralara, karşı kayalıklardan birleşik kaplar esasına dayalı sifon benzeri bir sistemle, düz alanlara döşenen künkler ve kayalıklara oyulan kanallardan sonra 200 metre derinliğindeki bir vadiden de geçirilerek temiz su ulaştırılmıştır. Fizik Kanunlarına ilham olmuş çok sayıdaki su sistemleri, Hasankeyf’teki su medeniyeti içinde görmek, her zaman mümkündür.
Hasankeyf Örenyeri 
Hasankeyf ören yerini güney ve güneydoğudan çevreleyen kalkerli arazi yapısının verdiği imkânlarla, sanki doğa ve insanın burada el ele vererek giriştikleri ortak bir çalışma sonucu meydana getirdikleri mağara evler ile oluşturulan derin ve heybetli kanyonlar, muhteşem bir yeryüzü şeklini meydana getirmiştir. Dört bini aşkın mağaranın bulunduğu bu bölge, dünyada benzeri az bulunan bir doğa harikasıdır. Dicle Nehrinin menderesler çizerek aktığı binlerce yıllık süreçte oluşan dar vadiler ve sel sularının yamaçlardan akarak Dicle’ye ulaştığı bölgelerde meydana gelen derin çukurlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan engebeli   yapının biçimlendirdiği yeryüzü şekillerinin seyrine doyum olmuyor.
Hasankeyf’teki Yol Geçen Hanı 
Bilindiği üzere kültürümüzde meşhur bir darbi mesel vardır, “ YOLGEÇEN HANI.” Yaşantımızın birçok anında birbirimize karşı söylediğimiz bu nükteli deyim, aslında bir gerçeği de ifade etmektedir. Çünkü gireni çıkanı, geleni gideni belli olmayan mekanlar için kullanılan bu deyimin aslını teşkil eden “Burası Yol Geçen Hanımı?” olayındaki han, Batman ilinin antik kenti Hasankeyf ilçesinde bulunmaktadır. Yüzyıllardan beri halk arasında YOLGEÇEN HANI olarak bilinen ve yaklaşık bin kişi kapasiteli olan bu doğal mağara, yekpare taştan yapılmış Hasankeyf kalesinin altında bulunmakta olup ağzı Dicle Nehrine doğru açılmaktadır. Bu doğal mağaranın içinde su stok etmek için bir mahzen ve kaleye çıkmak için de bir gizli yol vardır.

Ulaşımın suyolları ile yapıldığı devirlerde, Dicle Nehrinin karşı sahiline gidip gelmek için ulaşım aracı olan Sal ve Keleklerin önünde sıralarını bekleyen insanların dinlendiği ve geceye kalanların da burada yatarak sabahladığı bu loş ve egzotik mekânın içindeki hava akımı, insanın bünyesine uygun bir özellik taşımaktadır. Yazın serin, kışın ılık olan mağaranın içindeki bu atmosfer, bugün de aynı özelliğini korumakta ve dinlenmek için insanları kendine çekmektedir. Bu nedenledir ki dini, dili, ırkı anlaşılmayan, geleni-gideni, gireni-çıkanı belli olmayan ancak her zaman yoğun bir insan trafiğine sahne olan bu mağaraya binlerce yıldan beri YOLGEÇEN HANI denilmiş ve Hasankeyf’teki yaşantının vazgeçilmez istisnai bir mekânı olmuştur. Her devirde han olarak bilinen ve insanların dinlenmesi için kullanılan bu doğal mağaraya YOLGEÇEN HANI ismini veren her kimse, sosyal ve kültürel yaşantımız içinde önemli bir yer tutan deyimler silsilesine unutulmaz bir halka eklemiştir.

Nükteli ve ince bir mizah yüklü olan YOLGEÇEN HANI gerçeğinin eskiden beri Hasankeyf’te bulunması, nostaljiye özlem duyan ve geleceğe umutla bakan mütebessim ve güler yüzlü insanların uğrak yeridir. Günümüzde de bu özlemini gidermek için yurt içinden ve yurt dışından insanlar YOL GEÇEN HANINI görmek ve burada dinlenmek üzere Hasankeyf’e akın etmektedir.
İmam Abdullah Zaviyesi 
Hasankeyf Köprüsüne girişte soldaki tepe üzerinde bulunan İmam Abdullah Zaviyesi, Dicle Nehrine Kuzeyden bakan bir mezarlık kümesinin ortasında yer almaktadır. İmam Abdullah M.S. 638 yılında Hasankeyf Kalesini altı yüz yıllık Bizans hakimiyetinden kurtarmak üzere düzenlenen son İslami akınlarda, Halid Bin Velid’in ünlü komutanı İyaz Bin Ganem’in sağ kolu olarak görev yapmış ve bu tarihteki Hasankeyf kuşatması sırasında şehit düşmüştür.

Hz. Muhammed’in amcasının oğlu olan Caferi Tayyarın oğlu İmam Abdullah, Peygamber neslinden gelen muhterem bir zat ve müstesna bir Veliyullahtır. Bu özelliğinden dolayı türbesi, bir zaviye olarak her devirde saygı görmüş ve Eyyübiler döneminden Osmanlıların son dönemine kadar birçok kez onarılarak günümüze kadar az bir tahribatla ulaşmıştır.

Dikdörtgen bir avlunun içinde, kare planlı olarak inşa edilmiş olan İmam Abdullah türbesinin sağ köşesinde yine kare planlı olarak inşa edilmiş bir kule ve türbenin güneyinde uzun dik dörtgen şeklinde yapılmış bir mescit vardır. Türbe ile kule arasındaki beşik tonozlu girişin kapı kanatlarının ahşap oymacılığında ve türbenin kubbesinde bulunan alemdeki incelik, 14.yüzyıl sanat zevkinin özelliklerini taşımaktadır. Sanat değeri yüksek olan bu kapı, Diyarbakır Müzesinde koruma altındadır. Kültür Bakanlığınca tescilli olan İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf ve yöre köylüleri tarafından her yıl Haziran ayının ilk haftasında anılmakta ve hafta boyunca türbe çevresinde adaklar adanarak dilekler dilenmektedir.

Seyyid Bilal Türbesi 
İlimiz Gercüş ilçesine bağlı Vergili (Becirman) köyünde bulanan Seyyid Bilal Türbesi, inanç turizmi açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en hareketli merkezidir. Türkiye genelinde özellikle seyyidler köyü olarak bilinen Vergili (Becirman) köyünün Seyyid Bilal ismiyle ünlenmesinin haklı bir gerekçesi vardır. Çünkü Hz. Muhammed’in torunu ve Hz. Hüseyin’in soyundan geldiği bilinen Seyyid Bilal gibi ehli beyt silsilesine mensup müstesna bir şahsiyete ev sahipliği yapmaktadır.
Türbesindeki kitabede, 1132-1212 yılları arasında yaşadığı belirtilen Seyyid Bilal, ömrünün bir kısmını Irak’ın Kerbela bölgesinde geçirmiş, 1154 yılında Bağdat’tan Hasankeyf sancağı olan Vergili (Becirman) köyüne göç ederek yaşamının geri kalan kısmını bu köyde geçirmiş ve burada vefat etmiştir. Beylikler döneminin başından, Osmanlı saltanatının son dönemine kadar, her devirdeki yöneticilerden saygı görmüş olan Seyyid Bilal, halk arasına yaydığı barış, kardeşlik ve sevgi mesajları sayesinde sağladığı birlik ve beraberlik nedeniyle, Sultan Abdülhamit tarafından metfun olduğu Vergili (Becirman) köyü vergiden muaf tutulmuştur.

Seyyid Bilal türbesine ev sahipliği yaptığı nedeniyle Bölgemizin Seyyidler köyü olarak bilinen ve kutsal kabul edilen Vergili (Becirman) köyü, tarihi dokusuyla da ünlüdür. Köyün çevresinde çok sayıda mağara, tarihi hanlar ve su değirmenleri mevcuttur. Her yıl Eylül ayının ikinci haftasında bu köyde Seyyid Bilal’i anma gönleri düzenlenmektedir. Bu anma günlerinde yurdun dört bir tarafından insanlar Becirman’a akın etmektedir.

Batman'a  en ucuz konaklama seçeneği için dünyanın en iyi otel arama sitesi www.booking.com ile HEMEN REZERVASYON YAPABİLİRSİNİZ.
Batman'a    ÇOK CAZİP FİYATLARLA UÇMAK İÇİN HEMEN WWW.GEZİKO.COM'DAN UÇAK BİLETİNİZİ ALABİLİRSİNİZ.
 Kaynak: Turizm Bakanlığı- Blog Yazarı: Ekrem ÇELİKİZ 

 Labels: Batman uçak bileti, batman gezilecek yerler, Hasankeyf nerede, hasankeyf gezilecek yerler, batman otel
BEYAZ TATİL: KAYAK MERKEZLERİ


Kocaeli-Kartepe
Türkiye’ye kış geliyor.  Kayak  turizmi canlanıyor. Türkiye’de kayak yapabileceğiniz bir çok merkez var. İstanbul’a olan yakınlığı ile Kocaeli Kartepe ve Bursa Uludağ  başı çekiyor. Kayak merkezleri son zamanlarda gençlerin de gözdesi durumunda.

Kış Mevsiminin Eşsiz Güzelliği İle Kayak Yapmanın Keyfini Çıkarın
Uludağ’dan Kartalkaya’ya, Palandöken’den Davraz’a kadar yurdumuzun en güzel dağlarında kış aylarında yağan kar ile beraber oluşan doğal kayak pistleri tatillerinizde hem spor yapmanıza imkan tanıyor hem de çevrelerindeki oteller ile sıcacık ortamlarda konaklamanızı sağlıyor. Ayrıca kayak merkezlerinde verilen eğitimler ile bu sporun inceliklerini öğrenmeniz mümkün. Yaptığınız hareketlerin bilincinde olmak ve bu heyecanı doyasıya yaşamak sizin elinizde.
Siz de ailenizle birlikte gündüzleri kayak yaparak eğlenceli vakitler geçirmek; akşamları ise otelinizin şöminesinde yanan ateşin etrafında oturup kahvenizi içerek sohbet etmek istiyorsanız yapmanız gereken sayfalarımızda yer alan merkezlerden size en yakın ve uygun olanına uğramak. Bembeyaz bir örtü üzerinde rüzgara karşı kayak yapmak ve özgürlüğün tadını çıkarmak hayal değil.
Tarihin Eteklerinden Zirvesine Doğru Uzanan Bir Spor Kayak
Tarih araştırmalarına göre eski çağlardan itibaren kayak, insanların bir yere ulaşırken ve avlanırken kolay yol kat etmeleri için çeşitli ağaçlardan kestikleri parçaları ayaklarına bağladıkları bir araç olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak Altaylar/ Sibirya ve Moğolistan’da ortaya çıktığı düşünülür. Bir spor olarak hayatımıza girmeden önce 15. Yüzyılda Orta Asya’da ve İskandinavya’da düşmanlara karşı askeri amaçla kullanılmıştır.
1879’da Oslo’da düzenlenen kayak yarışmaları ile tanıtılan bu spor Fridtjof Nansen’in “Grönland’da Kayakla Gezi” kitabını yayımlaması ile daha çok ilgi görmüştür. 1924’te Uluslararası Kayak Federasyonu’nun kurulması ile olimpiyatlara dahil edilen bu spor günümüzde bir çok dalda temsil edilmekte ve sporcu yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Kayak sporu dağ zirvelerinde oluşturulan pistlerde yapılırken kayak merkezleri konaklamadan, turlara; malzemelerden eğitmenlere kadar birçok hizmet ile kış turizminin gözdesi olan bu sporu geniş kitlelere sevdirmeye çalışıyor. Her yaş grubuna ayrı uygulanan eğitimler ile geçmişten gelen bu eşsiz öğreti yaşatılıyor.
Türkiye’nin Birbirinden Güzel Kayak Merkezleri
Tarif edilmez güzellikteki bir coğrafya üzerinde bulunan Türkiye, sahip olduğu önemli kayak merkezleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Avrupa standartlarında düzenlemeleri ile sağlıklı bir şekilde spor yapma imkanı sağlayan kayak pistleri kış aylarında misafirlerini ağırlarken ulusal ya da uluslararası müsabakalara ev sahipliği de yapıyor.
Kayak merkezleri arasında ulaşım teleferikle sağlanırken şehir merkezlerine giden yollar yoğun kar yağışının engel oluşturmaması için düzenli olarak belediyeler tarafından açık tutulmaktadır. Snowboard, Alp Disiplini, Biatlon ve benzeri sporların yapılmasına imkan tanıyan kayak pistleri ayrıca muhteşem manzarası ile doğa fotoğrafçılığına da imkan sağlıyor.
Türkiye de bulunan kayak pistleri ise:
·         Uludağ Pisti
·         Palandöken Pisti
·         Kartalkaya Pisti
·         Kartepe Pisti
·         Güvenkaya Pisti
·         Sarıkamış Pisti
·         Davraz Pisti
·         Erciyes Pisti
Listelediğimiz bu birbirinden güzel kayak merkezleri güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışı, çevresindeki doğal güzellikleri, konaklama imkanları ve kamp seçenekleri ile sizin de tatilinizi geçirebileceğiniz yerlerden biri olmalı.

Kayak merkezleri olarak sizler için oluşturduğumuz rehber sitemizde Türkiye'nin önde gelen pistlerinin genel özelliklerini, kullanılan malzemeleri, turlar ve organizasyonlar hakkındaki her türlü bilgiyi edinebilirsiniz. Kış aylarının bunaltıcı havasından ve yorgunluğundan kurtulmak için siz de vakit kaybetmeden bavulunuzu hazırlayıp kayak merkezlerine doğru yola çıkmalısınız.
Erzurum Palan Döken Kayak merkezinde  en ucuz konaklama seçeneği için dünyanın en iyi otel arama sitesi www.booking.com ile HEMEN REZERVASYON YAPABİLİRSİNİZ.
Erzurum'a    ÇOK CAZİP FİYATLARLA UÇMAK İÇİN HEMEN WWW.GEZİKO.COM'DAN UÇAK BİLETİNİZİ ALABİLİRSİNİZ.
Kaynak. Kayakmerkezleri.com  ve Blog Yazarı Ekrem ÇELİKİZ
Label: Kartepe kayak merkezi, bolu kartalkaya kayak merkezi, uludağ kayak merkezi, türkiye kayak merkezleri, kayak merkezleri nerede, kış turizmi, bursa uludağ, izmit kartepeye nasıl gidlir. 

Kıbrısta Tatil Bambaşka

Kıbrıs-Girne
Kıbrıs, Türkiye’nin en iyi tatil rotalarından biri.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sadece Türkiye tarafından tanınan Kıbrıs’ın Kuzeyini kapsayan küçük bir devlet. Türk vatandaşı olanlar pasaport olmadan sadece kimlik ile Kıbrıs’a seyahat edebilirler.İstanbul’dan Adana ve Hatay’dan Kıbrıs’a her gün düzenli olarak uçak seferleri yapılıyor.
İsteyen kişiler de Mersin Taşucu’dan Kıbrıs’a deniz otobüsü ile gidebilirler.
Kuzey Kıbrıs’ta para birimi olarak Türk lirası kullanılıyor. Kuzey Kıbrıs, birkaç ilçeden oluyor. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazi Mağusa bu ilçelerin en büyükleri.
Türk vatandaşları Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçiş yapamıyor. Lefkoşa’dan Güney Kıbrıs’a geçiş normalde yapılabiliyor.
Kıbrıs’ta nereleri gezmeli?

İlk olarak gezinize Girne ile başlayabilirsiniz.

KKTC
Girne, Kıbrıs’ın en güzel tatil yörelerinden biridir. Kıbrıs’taki en güzel oteller Girne’de bulunmaktadır. Bazı söylentilere göre kent M.Ö. X. yüzyılda Akalar tarafından kuruldu. Kurucuları kente ülkelerindeki bir dağın adı olan Kyrenia adını verdiler. Başka bir söylenti ise M.Ö. IX. yüzyılda buraya yerleşenlerin ticaret kolonileri kuran Fenike'liler olduğudur. Kentin adı Roma kaynaklarında Corineum olarak geçmektedir. Kentin tarihi adanın tarihi ile aynı olup, Bizans döneminde birkaç kez Arap korsanları tarafından yağma edildi. Kentin en ilginç tarihi eserlerinden bir tanesi Girne Kalesi'dir. Girne’de sahil boyunca birbirinden güzel kafeler ve restoranlarda Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini keşfedebilirsiniz.
Girne’de Görmeniz Gereken Yerler
Mavi köşk
Girne’de mutlaka görülmesi gereken bir yer. Köşkün ilginç de bir tarihi var. Kaçakçılar köşkü olarak biliniyor.

Hz. ÖMER TÜRBE VE MESCİDİ
Kıbrıs'taki önemli ziyaret  yerlerinden bir tanesi de  Hz. Ömer Türbesi'dir. Türbe, Girne'nin yaklaşık 4 km doğusundaki Çatalköy'ün kıyı şeridinde bulunmaktadır. Hz. Ömer Türbesi'nde adları bilinmeyen 7 İslam mücahidinin türbesi bulunmaktadır. Türbeler Muaviye ordusu komutanlarından Ömer ile altı arkadaşına aittir. Bunlar, şimdiki türbenin yanında şehit oldular (M.S. 647). Cesetleri buradaki bir mağaraya gömüldü. Bazı söylentilere göre türbedeki yedi mezarın Kıbrıs'ta İslamiyet'i pekiştirmek için "Makam Türbesi" olarak yapıldığı doğrultusundadır. Bazı söylentilere göre ise de Osmanlıların Kıbrıs'ı fethi üzerine mağaradaki ceset kalıntıları çıkarılarak bugünkü yerlerine defnedilmişlerdir. Daha sonra buraya bu türbe ile mescit yapılmıştır. Bu nedenle türbeye Hz. Ömer adı verilmiştir. Hz. Ömer Türbesi, 1963 Rum saldırılarından sonra işgal edilerek talan edilmişti. Daha sonra askeri bölge ilan edilerek Türk'lerin türbeyi ziyaretleri yasaklanmıştı. Rumlar tarafından birkaç kez tahrip edilen ve 1974 yılında yıldırım isabetiyle zarar gören türbe, 1978 yılında bilinçsizce onarım sonucu özelliğini kısmen de olsa yitirmiştir.
BEYLERBEYİ
Girne’de mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir köy. Tarihi çok eskilere dayanıyor.
St. HİLARİON KALESİ
Kale bugünkü ismini Kudüs'ün Araplar tarafından zaptından sonra Kıbrıs'a göç eden ve ömrünün son yıllarını burada ibadetle geçiren bir azizden almıştır. Daha sonradan, 10. yüzyılda buraya bir kilise ve manastırın yapıldığı gözlenmektedir. Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte olan St. Hilarion Kalesi, ikiz bir burun üzerine inşa edilmiştir. Kalenin kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte M.S. 10. yüzyılda kuzeyden gelen Arap akınlarına karşı adanın savunması ve kontrol edilmesi için kullanılmak üzere inşa edildiği sanılmaktadır. Bununla birlikte aynı gaye ile inşa edilen Bufavento, Kantara ve Girne Kaleleri ile çağdaş (aynı zamanda) olduğu tahmin edilmektedir. Kalenin Bizans yapısı olduğu ve İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard'ın 1191 yılında adayı işgal ettiğinde var olduğuna dair bilgiler günümüze kadar gelmiştir. Buna rağmen tarihi kaynaklar kaleden ilk olarak 1128 yılında İmparator II. Frederik'in Kıbrıs'a hükmetmek istemesi üzerine bahsetmektedir.

Kalenin etrafını çeviren daire şeklinde 500 metre uzunluğunda duvarlar ve 9 burç inşa etmişlerdi. Kale, her birinin kendi sarnıcı (su deposu) ve erzak depoları olan üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi en alçakta kurulmuş olan Aşağı Kale, atlarla askerler için yapılmıştır. Ana girişi koruyan duvarlarla çevrili bir savunma yeri ile başlamaktaydı. Orta Kale'de manastır alanı ve Aziz'in yeri bulunmaktadır. Yukarı Kale'de ise saray odaları, kral sarayı ve mutfak bulunmaktadır. 1489'da adayı ele geçiren Venedikliler, kaleyi savunacak bir güce sahip olmadıklarından kalenin Osmanlı'ların eline geçmesini engellemek için kaleyi tahrip etmişlerdi. Bu olaydan sonra kale 1964 yılına kadar askeri amaçlar için kullanılmamıştı. 1964'teki Rum saldırıları üzerine, kalenin stratejik konumunu değerlendiren Türk Mücahitleri kaleye yerleşerek tekrar savunmaya geçtiler. 1964 nisanında kaleye taarruz eden Rumlar bir avuç Mücahit tarafından geri püskürtülmüştür.
GİRNE KALESİ
Girne kalesi, Akdeniz kıyılarında Orta Çağ'dan bu güne kalan büyüleyici kalelerden biridir. Girne'nin kuzey doğusunda yer alan kale, limana hakim durumda ve dikdörtgen planda inşa edilmiştir. Antik kaynaklar kaleden ilk kez İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard'ın M.S. 1191 yılında Üçüncü Haçlı seferine katılırken, Kıbrıs Kralı Isak Komnen'i yenerek Kıbrıs'ı ele geçirmesi üzerine bahsetmektedir. Kalenin kesin yapım tarihi bugüne dek saptanamamışsa da kale içiyle çevresinde yapılan araştırmalar bizlere kalenin M.Ö. III. ve II. yüzyıllarda yapıldığını göstermektedir.
Girne Kalesi'nin Kıbrıs'a yapılan sürekli Arap akınlarına karşı Bizanslılarca Girne'yi savunmak için inşa edildiği varsayılmaktadır. Girne kalesi Lüzinyan döneminde çeşitli değişikliklere uğradı. Vedenikliler zamanında son şeklini aldı ve günümüze kadar o şekliyle gelmiştir.

1570 yılında Osmanlılar tarafından kuşatılan kalenin sakinleri kalenin gücünü denemeden teslim olmuşlar bu sayede kalenin günümüze kadar sağlam olarak kalmasında bilmeden önemli bir rol oynamışlardır. Osmanlı döneminde kalenin asma köprüsü yıkılarak yerine bu günkü yeni köprü yapılmıştır.

1946 yılından sonra kale bir ara polis koleji olarak ta kullanılmıştır. Daha sonra İngilizler tarafından ayaklanan Rumları hapsetmek amacıyla hapishane olarak kullanılan kale 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla Türk'lere geçmiştir.
BUFAVENTO KALESİ
Tarihi eser kalıntılarını ziyaret etmeyi sevenlerin mutlaka görmesi gereken bir kale daha.
BATIK GEMİ MÜZESİ
Batık Gemi Müzesinde Kıbrıs’ta önceleri batmış olan bir çok gemiden eserler sergilenmektedir. Kıbrıs tarihi hakkında biraz daha meraklı olan kişilere bu gemi müzesini ziyaret etmelerini ısrarla öneriyorum.

Kuzey Kıbrıs

GÜZELYURT

Kıbrıs’ta görülmesi gereken bir diğer ilçe de Güzelyurt. Turunçgil bahçeleri ile meşhur bir küçük ama şirin bir ilçe. Güzelyurt’ta görebileceğiniz belli başlı Turistik mekanlar ise:
SOLİ
Soli M.Ö. kurulan 9 Kıbrıs krallığından birisidir. Soli'nin tarihi M.Ö. 700 yıllarına ait ve Asurluların haraç aldıkları kentleri içeren bir listeye kadar izlenebilmiştir. Bu listede kentin adı Si-il-lu olarak geçmektedir. Soli'de günümüze kadar kalabilen eserlerin başında bir harabe şeklinde bulunan Soli Bazilikası ve sonrada restore edilmiş bulunan Soli Tiyatrosu'dur.
SOLİ BAZİLİKASI
Yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır. Kıbrıs'ta inşa edilen ilk kiliselerden olup kendine özgü yanları vardır. 200 metre uzunluğundaki bazilika üç kapılı bir giriş ve giriş mekanıyla başlıyordu. Bunu dört tarafı sütunlarla çevrili ve çeşmesi olan bir avlu izliyordu. Bundan sonra gelen gene üç kapılı bir giriş ve narteksten sonra asıl kiliseye giriliyordu. Hristiyanlık geleneğinde Soli Saint Mark'ın Saint Auxibus tarafından vaftiz edildiği yer olarak kabul edilmiştir.
SOLİ TİYATROSU
Soli Tiyatrosu ise Roma'lılar döneminde bir zamanlar aynı yerde bulunan Yunan tiyatrosunun yerine yapılmıştır. M.S. 2. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın başından kalmadır. Görülmeye değer bir tarihi yapı.
MAMAS MANASTIRI
Mamas Manastırı 18. Yüzyılda inşa edilmiş bir manastırdır. Söylentilere göre St. Mamas vergilerini ödemeyi red etmiş, bunun üzerine yöneticiler kendisini yakalamak ve cezalandırmak üzere askerlerini gönderdiler. Fakat başkente giderken Mamas bir kuzunun peşinde bir aslan görmüş, kuzuyu kollarına alarak aslanın sırtında başkente girmiş. Bunu gören Bizans yöneticisi çok etkilenmiş ve Mamas'ın vergilerini ve cezasını bağışlamış. Bundan dolayı St. Mamas vergi ödeyenlerin azizi olarak bilinmektedir.

LEFKOŞA

Hem Kuzey Kıbrıs’ın hem de Güney Kıbrıs Rum kesiminin başkenti olarak bilinen ikiye bölünmüş bir şehir.
Çok eski bir kuruluş tarihi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başşehri olan Lefkoşa daha çok Lüzinyan'lar devrinde gelişmiştir. Türk ve Rum kesimlerini ayıran yeşil hatla ikiye ayrılmış olan şehrin kuzey bölümünde Türkler oturmaktadır. Lefkoşa'nın etrafında Türklere karşı savunma maksadı ile 1567 yılında Venedikliler tarafından kalın ve yüksek surlar yaptırılmıştı. Onbir burcun yeraldığı bu surlar tüm Lefkoşa'yı çevrelemektedir. Şimdi Rum kesiminde kalan ve Konstanza diye bilinen burcun üzerinde Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethi sırasında şehit düşen Bayraktar'ın türbesi ve Bayraktar Cammi yapılmıştır. Cami ile türbe, 1963'te başlatılan Rum saldırıları sonucu Rumlar tarafından yakılmış ve yıkılmıştır. Lefkoşa, Ortaçağ ve daha sonraki devirlerde yapılan eserler bakımından zengin bir şehirdir. Bu eserler arasında Gotik mimari ve Osmanlı mimari tarzının en güzel örneklerini görmek mümkündür. 
Kıbrısta Tatil


Üçyüz yıldan fazla Türk idaresinde kalmış olan Kıbrıs'ın, diğer şehirlerinde olduğu gibi eski Lefkoşa'da da bariz bir Türk şehri karakteri vardır.

Lefkoşa'nın görülebilecek yerleri arasında Barbarlık Müzesi, Bedesten, Haydar Paşa Camii, Selimiye Camii, Etnoğrafya Müzesi, Büyük Han, Kumarcılar Hanı, Büyük Hamam, Derviş Paşa Konağı yer almaktadır. Lefkoşa'nın önemli turistik yerlerinden bazıları şunlardır :
BEDESTEN
Selimiye Camisi'nin güneyinde yer alan Bedesten, XIV. Y.Y.'a tarihlenen Gotik mimari tarzında inşa edilmiş olan bir kilise yapısıdır. Yapı, Venedik hakimiyeti döneminde St. Nicholas Kilisesi adı altında Ortodokslar tarafından metropolit binası, Osmanlı hakimiyeti döneminde ise bazı değişiklikler yapılarak kapalı çarşı ve hububat deposu olarak kullanılmıştır.
BARBARLIK MÜZESİ
Bu evde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Doktoru Binbaşı Dr. Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğu, Binbaşının alaydaki görevinde olduğu bir sırada korunmak için sığındıkları banyo odasında cani Rumlar tarafından kahpece ve acımasızca 1963 yılı Noelinde şehit edilmiştir. Bu bina daha sonra müzeye çevrilmiştir. Bu müzedeki duvar panolarında sergilenen fotoğraflar, 21 Aralık 1963'te başlayan Rum Katliamı sonucu şehit olan kadın, genç, ihtiyar, masum kardeşlerimizin; evleri ve köyleri yakılıp yıkılmak suretiyle göç etmeye zorlanan soydaşlarımızın öyküsünü yansıtmaktadır.
HAYDAR PAŞA CAMİSİ
XIV. yüzyılda Lüzinyan'lar tarafından gotik tarzda yapılmış olan bir kilisedir. Kiliseye dıştan bakıldığı zaman mimarinin en göze çarpan yanı duvarın içine çekilmiş olan ve yukarı doğru daralan ayaklardır. Bu ayakların arasına dar ve uzun pencereler yerleştirilmiştir. Kilisenin üç girişi bulunmaktadır. Güney kapısının ince bir taş işçiliği vardır. Kapı sövesinin (kasasının) üstünde üç tane Lüzinyan armasının kabartması vardır. Batı kapısı bu kapıdan biraz daha büyük olup, mimarisi aynıdır. Kuzey girişi öteki girişlerden daha sadedir. Batı ve Kuzey kapılarında ejderha kabartmaları vardır. Kıbrıs 1571 yılında Osmanlıların eline geçtikten sonra yapıya, minare ve minber (mimber) eklenerek camiye çevrildi ve yapının adı Haydar Paşa Camisi olarak değiştirildi. Lefkoşa'da St. Sophia Katedrali'nden sonra (Selimiye Camisi), sanat açısından tarihi değere haiz ikinci bir yapıt olarak St. Catherina Kilisesi (Haydar Paşa Camii) gösterilmektedir.
SELİMİYE CAMİSİ
1209-1326 yılları arasından Lüzinyan döneminde inşa edilmiştir. İlk olarak St. Sophia Katedrali olarak kullanılan yapı Osmanlıların adayı ele geçirmesinden sonra camiye çevrilerek cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Selimiye Camii Kıbrıs'taki en güzel tarihi yapılardan biridir ve mutlaka görülmesi gerekir.
BÜYÜK HAN
1572 yılında Kıbrıs'ın ilk Osmanlı Valisi olan Muzaffer Paşa tarafından inşa ettirilen iki katlı bir moteldir. Birbirine benzeyen 68 dikdörtgen şeklinde odadan oluşmuştur. Ortasında küçük bir cami vardır. Bu yapı Anadolu'da bulunan Osmanlı devri çarşı içi iş merkezleri yapısındadır.
BÜYÜK HAMAM
Büyük Hamam olarak bilinen Türk Hamamı Latin'lerin St. George Kilisesinin harabeleri üzerine inşa edilmiştir. Girişteki yay şeklindeki kapı bu harabelerden kalmadır. Hamamın iç yapısı klasik Osmanlı mimarisi özelliğindedir.
Kentin çekirdeğini, kıyıdaki lagünün çevresine Mısır Kralı II. Ptolemy Phiadelphus'un (İÖ 285-247) kurduğu ve karısının adını verdiği Arsinoe denilen bir yerleşmenin oluşturduğu söylenmektedir. Daha sonra kentleri 648 yılında Arap korsanları tarafından yağmalanınca Arsinoe'ye göç eden Salamisliler Arapların bulamaması umuduyla buraya Ammakhostos ya da "kumlara gizli" adını vermişlerdir. Bugünkü Famagusta (Gazimağusa) sözcüğü de buradan türetilmişti. 
GAZİMAGUSA

Famagusta'nın asıl gelişmesinin ada 1191 yılında haçlıların eline geçtikten sonra gerçekleştiği görülmektedir. Bu tarihten sonra kent hacıların Kudüs'e gidip gelirken mola verdikleri bir durak haline gelmiştir. Hristiyanlığın kutsal topraklardaki son kalesi Akra da 1187 yılında Eyyubiler tarafından alınınca, son Hristiyan şövalyeleri, soylular ve tüccarlar Famagusta'ya göçmüş ve kutsal topraklara dönecekleri günü beklemeye başlamışlardır. Papalığın Hristiyanların dinsizlerle alış veriş etmesini yasaklamasından sonra Kıbrıs limanları Suriye limanlarının yerini almış ve Batılı ülkeler ekonomik çıkarlarını korumak için Famagusta'da ticaret kolonileri kurmuşlardır. Her ne kadar bu çıkar kavgası sonunda Cenevizlilerin zaferiyle bitmişse de sonu gelmeyen kanlı mücadele Famagusta'yı tüketmiş ve nüfusunun büyük bir kısmı kenti terketmişti. 1489 yılında ada Venediklilerin eline geçtiğinde kent yıkıntı halinde idi.

Venediklilerin gelişiyle kentte yeni bir inşaat hamlesi başladı. Ancak bu onu güzelleştirmeye değil yaklaşan Osmanlı tehlikesine karşı savunmaya yönelikti. Deniz tarafındaki tabyalar, Martinengo tabyası ve Kara Kapısı'nın Ravelin denilen tabyası bu sırada inşa edilmiştir. Bu ara surların dışına 46 metre genişliğinde bir hendek açılarak içi su ile doldurulmuştu. Ancak kalın surları ve tabyaları yeterli olmayacak ve kent 1571 yılında zorlu bir kuşatmadan sonra Osmanlı ordusuna teslim olacaktı.

Gazimağusa'da görülebilecek oldukça fazla sayıda turistik ve tarihi yer mevcuttur. Bunlar Lala Mustafa PaşaCamii, Salamis Harabeleri, Othello Kulesi, Canbulat Müzesi, Sinan Paşa Camii, Namık Kemal Hapishanesi, çeşitli kilise ve manastırlar mevcuttur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gezilmezi gereken bir çok yer var. Tarihi açıdan da oldukça önemli bir merkez. Bir çok uygarlık, Kıbrıs’ı ele geçirmiş ve bunun sonucunda da Kıbrıs’ta farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi eser günümüze kadar kalmış.
Kıbrıs, Türk’ler açısından Üniversiteleri ile de meşhur. Türkiye’den her yıl binlerce öğrenci Kıbrıs’a üniversite eğitimi almak için gidiyor.
Kıbrıs’ta yaşam Türkiye’ye göre biraz daha pahalı.
Yazın özellikle Türk turistlerin uğrak noktası. Plajları ve sahilleri gerçekten görülmeye değer.
Kıbrıs'a  en ucuz konaklama seçeneği için dünyanın en iyi otel arama sitesi www.booking.com ile HEMEN REZERVASYON YAPABİLİRSİNİZ.
Kıbrıs'a    ÇOK CAZİP FİYATLARLA UÇMAK İÇİN HEMEN WWW.GEZİKO.COM'DAN UÇAK BİLETİNİZİ ALABİLİRSİNİZ.

KAYNAK: Kıbrıs Turizm Bakanlığı- Blog  yazarı : Ekrem ÇELİKİZ
Labels: Kıbrıs gezilecek yerler, Kuzey Kıbrıs ta tatil, kıbrıs gece hayatı, girne gezilecek yerler, kıbrıs ucuz uçak bileti,kıbrıs otelleri

Akademisyenler, Sanatçılar ve İş adamları için Vizesiz Avrupa Yolda

Akademisyenler, Sanatçılar ve İş adamları için  Vizesiz Avrupa Yolda!

Shengen Vizesi
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize pazarlığı kızışıyor. Avrupa Birliği, ilk etapta akademisyenler, sanatçılar ve iş adamları için vizeleri kaldırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin  vize pazarlığında eli oldukça güçlü. Mülteciler konusunda daha fazla sorun yaşamak istemeyen Avrupa, Türkiye'ye mali yardımda da bulunmak istiyor.
Türkiye,  Avrupa Birliği'nin yıllardır haksız bir şekilde uyguladığı vizeleri tamamen kaldırtmak istiyor. Avrupa Birliği üyesi olmayan bir çok ülkeye Avrupa Birliği, vize uygulamazken, aday olan Türkiye'ye yıllardır vize uygulanıyor.
Mülteci krizi sonrası AB-Türkiye arasında bahar havası esiyor.AB’nin hazırladığı Türkiye planına göre Türkiye 17-18 Aralık’ta yapılacak AB liderler zirvesine davet edilecek.Bundan sonra eskiden olduğu gibi Türkiye AB liderler zirvesi toplantılarına diğer aday üke liderleriyle birlikte  davet edilecek.
AB’nin Türkiye açılımında  önemli bir başlık ise Türk akademisyenler, sanatçılar,işadamları gibi belirli meslek gruplarına vizeler ilk etapta hafifletilecek bir sonraki aşamada ise bu meslek gruplarına vizeler kaldırılacak.
17. Başlık yıl sonuna kadar açılacak.Açılamaması durumunda 2016’ın ilk üç ayında 17.başlıkta müzakerelere başlanacak.2016 yılında ise enaz iki başlık 23.24. başlıklar müzakereye açılacak.2016 yılında daha fazla başlık açılmasıda gündemde
Bununla birlikte Türkiye’ye mülteciler için vaat edilen paranın bir kısmı 2016 verilecek.Buna göre AB’de Türkiye’ye yaklaşık 300 milyon euronun 2016 yılı içinde verilmesi için çalışmalar sürüyor.
AB’nin söz konusu açılımlarının hayata geçmesi için Türkiye’nin AB planına onay vermesi gerekiyor.Türkiye söz konusu AB planına yeşil ışık yakması sonrası AB Türkiye konusunda hazırladığı planı devereye sokacak.
Kaynak. AB Haber-Ekrem ÇELİKİZ
Labels. Avrupa Birliği vizeleri kaldırıyor mu? Vizesiz Avrupa yolda. Shengen vizesi kalkıyor, almanya vizeleri kaldırıyor mu?

THY İstanbul Filmi


TA_KIB_Head(Istanbul).png
1115_kurumsalilet21.jpg
İstanbul | Bir Şehirden Fazlası 

Türk Hava Yolları'nın evi ve merkezi olan İstanbul, her fırsatta tanıttığımız güzide bir şehir.

Tüm dünyaya adını gururla duyurduğumuz şehrimizi en güzel biçimde tanıtmak adına, şimdiye dek yapılmış en güçlü ve İstanbul'u her anlamda anlatan videolardan birine imza attık.

İstanbul'un farklı tarihi, kültürel ve sosyal yönlerini tek bir videoda bir araya getirerek, İstanbul'un eşsiz tarihi dokusu ve birleştirici unsurlarını en yeni ve etkileyici çekim teknikleri ile dünya izleyicisine ulaştırdık.

Bu hedefe ulaşmak adına, İngiliz yönetmen Rob Whitworth ile çalıştık. Rob Whitworth, şehir videoları çekme konusunda uzmanlaşmış, bu alanda yeni çekim tekniklerini ve montaj yöntemlerini kullanarak bunları işine adapte eden bir yönetmen. Şehrin en güzel karelerini yakalayan Whitworth'ün çalışması izleyenlere, sonu hayranlıkla biten bir İstanbul deneyimi sunmakta.

Türk Hava Yolları sponsorluğunda yayınlanan video, YouTube kanalımızdan 4K olarak izlenebilir. Bu hayranlık uyandırıcı İstanbul şölenine mutlaka ortak olmanızı öneriyoruz.
Türk Hava Yolları Uçak Biletleri Kampanyaları

DÜNYAYI BEDAVA GEZME YOLLARI

DÜNYAYI BEDAVA GEZME YOLLARI
Sırbistan

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek sanıldığı kadar zor değil. Öyle çok büyük bütçelere de  ihtiyacınız yok. Gezmeyi sevenler için alternatif öneriler hazırladık.

Bir öğrenci ya da çalışan en uygun fiyata nasıl dünya turuna çıkabilir?
İlk olarak öğrenciler için çok çeşitli fırsatlar var. Eğer bir üniversite öğrencisi iseniz şansınız daha da fazla. Avrupa’da tamamen ücretsiz bir şekilde gezme imkânınız da var.
ERASMUS PROGRAMI İLE BEDAVA GEZMEK
Avrupa’ya bedava gitmek isteyen öğrenciler öncelikli olarak erasmus programına başvurabilirler. Erasmus programı kapsamında 1 yıla kadar Avrupa’da kalma şansınız ve Avrupa’yı görme fırsatınız olacak. Erasmus için size hem Avrupa birliği hem de Türkiye Cumhuriyeti devleti 500 euroya kadar ödeme yapabiliyor. Her üniversite öğrencisi ister lisans, ister ön lisans ya da master ve doktora programında iken Avrupa’ya erasmus öğrencisi olarak bir kez gitme şansına sahip.
ERASMUS STAJ PROGRAMI
Erasmus programı kapsamında yeni başlayan staj programları ile de Avrupa’da ücretsiz çalışma ve gezme fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI İLE DÜNYAYI GEZME FIRSATLARI
Avrupa’nın dışında gezmek ve farklı kültürleri görmek isteyenler için yine üniversite öğrencileri için Mevlana değişim programı var. Mevlana değişim programı ile Avrupa’nın dışında bir ülkeye okuma ve gezme amaçlı olarak gidebilirsiniz. Üstelik yine gideceğiniz ülkeye göre değişmekle birlikte yaklaşık 500 dolara kadar devletten destek alma imkânınız da olacak.
Ayrıca yine gençken yapılması gereken birkaç programdan daha bahsetmek istiyorum.
İsteyen öğrenciler, hem çalışarak para kazanabilir hem de Amerika’da gezme fırsatı yakalayabilirler.
BelgradAMERİKA’DA HEM PARA KAZANIN HEM DE GEZİN
Work and Travel ismi verilen program ile Amerika’da 4 aya kadar çalışma ve gezme fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Bunun için İstanbul’da aracılık hizmeti veren bir çok firma var. Eğer temel düzeyde İngilizceniz varsa mutlaka bu programı denemenizi tavsiye ederim.
INTERRAİL PROGRAMI İLE AVRUPA YOLCUSU KALMASIN
Avrupa’yı gezmek için bir diğer fırsat ta kombine olarak alınmış bir tren bileti ile Avrupa’yı gezmek.
Birkaç grup ülkede geçerli bir bilet ya da   Türkiye’nin de  dahil olduğu  tüm Avrupa ülkelerinde geçerli inter rail tren bileti ile çok uygun bir fiyata Tüm Avrupa’yı dolaşma şansına sahipsiniz.
UÇARAK GEZMEK İSTEYENLER İÇİN İNTERFLY PROGRAMI
Son yıllarda İnterrail programına alternatif bir de interFLY programı başladı. Bu program ile de çok uygun fiyata uçak bileti alıp, tüm  Avrupa’yı gezme şansınız var.

DÜNYA TURU
AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ PROGRAMI İLE AVRUPA’DA BEDAVA YAŞAM
Avrupa’da belirli bir süre yaşama ve aynı zamanda gezmek için bir diğer program ise Avrupa Gönüllü Hizmeti programına katılmak.
Bu program ile Avrupa’da bir ülkede bir seneye kadar yaşayabilirsiniz. Program kapsamında size kalacak bir yer sağlanıyor ve belli bir miktarda da size cep harçlığı veriliyor. Bu program sayesinde de uçak bileti parası ya da otellerde konaklama parası olmadan Avrupa’da sizin seçeceğiniz bir ülkede uzun bir süre yaşama şansınız var.
Gezme tutkunu iseniz ve de çok daha uzaklara gitmek istiyorsanız Avusturalya sizler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Mevsimlik işçi olarak Avusturalya’ya gidip, belirli bir süre hem para kazanabilirsiniz hem de Avusturalya’nın eşsiz doğasını keşfe başlayabilirsiniz.
Dünyanın diğer ülkelerinde yaşamak ve farklı kültürleri görmeniz için fırsatlarınız bununla da sınırlı değil.
SOSYAL YARDIM GÖREVLİSİ OLARAK GEZME
Sosyal Yardım Projelerinde gönüllü olarak çalışarak da Avrupa, Amerika Birleşik devletleri, Afrika ya da uzak doğuda bir ülke de keşfe başlayabilirsiniz.
Bunun dışında sınırlı da olsa bir bütçeniz var ise gezme fırsatını kendiniz yaratabilirsiniz.
UCUZ FİYATA UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?
Çok ucuz fiyata erkenden uçak biletinizi aldığınız durumda Avrupa ya da Amerika gibi ülkelere yurtiçi uçak bileti fiyatına uçabilirsiniz.
Oteller de de çok ciddi kampanyalar bulunuyor. Dilerseniz geceliği 10 eurodan başlayan fiyatlarla hostellerde kalabilirsiniz ya da Couch Surfing gibi siteler aracılığı ile  dünyanın her yerinden yeni arkadaşlar edinebilir ve ücretsiz olarak sizi davet eden yabancı arkadaşınızın evinde kalabilirsiniz.
Rusya


BEDAVA KONAKLAMA NASIL YAPILIR?
Konaklamaya para ödemek istemeyen sınırlı bütçesi olan kişilerde dilerlerse gece tren de uyuyabilir, gündüz ise her gün bir şehri keşfe koyulabilir. İnter Rail programı bu bağlamda kaçırılmaması gereken bir fırsat.
Unutulmaması gereken bir konu da pasaport ve vize  bilgileri. Pasaport ve vizeler hakkında kapsamlı bilgi almak için buraya tıklayınız.
Dünyada   en ucuz konaklama seçeneği için dünyanın en iyi otel arama sitesi www.booking.com ile HEMEN REZERVASYON YAPABİLİRSİNİZ.
Bütün Dünya'ya     ÇOK CAZİP FİYATLARLA UÇMAK İÇİN HEMEN WWW.GEZİKO.COM'DAN UÇAK BİLETİNİZİ ALABİLİRSİNİZ
Bir sonraki yazımızda sizlere bedava gezme ile ilgili yeni bilgiler aktaracağız. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

Blog Yazarı: Ekrem ÇELİKİZ
LABELS:Bedava dünya turu nasıl yapılır, en uygun fiyata avrupa turu, öğrenciler bedava nasıl gezebilirler? bedava avrupa turu, amerika birleşik devletleri work and travel, erasmus programı nedir, mevlana programı nedir?