SHENGEN VİZE REHBERİ


Formun AltıShengen Ülkeleri
Avrupa Birliği’ne üye ülkelere gitmek isteyenler eğer hizmet pasaportu sahibi değilse vize almaları gerekiyor. Gelin bu yazımızda vize almak için gerekli olan prosedürü inceleyelim:
İlk olarak  Shengen nedir ?Bunu açıklayalım:
Schengen Nedir? 

Avrupa Birliğinde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki ("iç sınır’" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece, oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır. Shengen vizesi olan bir kişi, Shengen’e üye olan ülkeler arasında herhangi bir sınır kontrolü olmadan rahatlıkla seyahat edebiliyor.
 Shengen’e üye ülkeler hangileridir?
 Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilir. Seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır.

SHENGEN VİZE TÜRLERİ NELERDİR?


TEK TİP SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
Aşağıda örnek olarak verilmiş sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;
akraba veya arkadaş ziyareti
turist olarak
is için
bir konferansa katılmak üzere
veya sadece transit geçiş için
Vize sınırlı bir süre için ve altı aylık dönemde en fazla 90 gün için geçerlidir.
Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmiş olan vize diğerlerine seyahat için de geçerlidir. (İstisnai durumlarda vize yalnızca vizeyi veren ülke, ya da hamilinin pasaportu tüm Schengen ülkelerinde geçerli değilse sadece belirli ülkelere giriş için geçerli olabilir).
TEK TİP SCHENGEN VİZEM İLE HANGİ ÜLKELERE SEYAHAT EDEBİLİRİM?
AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA, FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LETONYA, LİTVANYA, LÜKSEMBURG, MALTA, HOLLANDA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA, SLOVENYA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE.


Shengen vizesi

SCHENGEN VİZESİ İÇİN TÜRKİYEDEN KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları.
 Başvuru sahibinin başvurusunu Türkiye’den yapmasıyla alakalı yeterli gerekçe sunması halinde yasal olarak Türkiye’de bulunan fakat Türkiye’de ikamet etmeyen üçüncü ülke vatandaşları
VİZE BAŞVURUMU İNCELEYİP BAŞVURUMA İLİŞKİN KARAR VERMEYE HANGİ ÜYE DEVLET YETKİLİDİR?
Tek tip bir vize başvurusunu inceleyerek başvuruya ilişkin karar vermeye aşağıdaki Üye Devletler yetkilidir;
(a) Seyahat/seyahatler sırasında ziyaret edilecek tek ülke kendi toprakları olan Üye Devlet,
(b) Ziyaret sırasında farklı ülkelere gidilecekse toprakları seyahat süresi veya kalış sebebi bakımından esas varış noktasını teşkil eden Üye Devlet,
(c) Seyahat süresi veya kalış sebebi bakımından esas varış noktasını teşkil eden birden fazla Üye Devlet olması halinde, bu Üye Devletlerden herhangi biri,
(d) Esas varış noktasının belirlenememesi halinde, başvuru sahibinin Üye Devletlerin
topraklarına girmek için dış hudutlarından geçeceği Üye Devlet
BAŞVURUMU NEREYE YAPABİLİRİM?
Başvurular, gidilecek ülkenin konsolosluğuna doğrudan veya bu amaçla belirlenmiş bir hizmet sunucu firmaya yapılabilir.
VİZE BAŞVURUMU İNCELEYEREK BAŞVURUM HAKKINDA KARAR VERME YETKİSİ OLMAYAN BİR ÜLKEYE BAŞVURU YAPARSAM NE OLUR?
Bir başvuru yapıldığında Üye Devlet bunu inceleyerek karar verme yetkisi olup olmadığını değerlendirir. Üye Devlet bu konuda yetkili değilse derhal başvuru formunu ve başvuru sahibi tarafından ibraz edilen tüm belgeleri vize ücreti ile birlikte iade ederek hangi Üye Devletin yetkili olduğunu belirtir.
VİZE ÜCRETİ  NE KADARDIR?
·         Başvuru sahipleri 60 EUR vize ücreti öder.
·         6 ila 12 yas grubundaki çocuklar 35 EUR vize ücreti öder.
Dikkat! Ücret, vize başvurusunun incelenmesi için ödenir dolayısıyla vize verilmemesi halinde iade edilmez.
(Üye Devletler ödemenin TL cinsinden ve/veya bir banka hesabına yapılamasını talep edebilirler.
VİZE ÜCRETİNDEN MUAF BASVURU SAHİPLERİ
Aşağıdaki kategorilerden herhangi birindeki başvuru sahipleri vize ücretinden muaftırlar:
(a) Altı yasından küçük çocuklar;
(b) Araştırma veya eğitim amaçlı seyahat eden ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve beraberindeki öğretmenleri;
(c) Bilimsel araştırma yapmak üzere Topluluk içerisinde seyahat eden, üçüncü ülkelerden araştırmacılara Üye Devletler tarafından tek tip vize verilmesini sağlamayı amaçlayan Avrupa Parlamentosunun 2005/761/EC sayılı Tavsiye Kararı ile 28 Eylül 2005 tarihli Konsey toplantısında belirtildiği sekliyle, bilimsel araştırma yapmak üzere seyahat eden, üçüncü ülkelerden araştırmacılar;
(d) Kar amacı gütmeyen örgütler tarafından düzenlenen seminer, konferans, sportif,
kültürel veya eğitim aktivitelerine katılan yine kar amacı gütmeyen örgütlerin 25 yas ve altındaki temsilcileri;
(e) Birlikte seyahat eden ya da seyahat kapsamında bir araya gelecek AB, Norveç, İzlanda, Lihtenstayn ve İsviçre vatandaşlarının akrabaları.
Not: Bazı Üye Devletler belirli kategorilerdeki başvuru sahipleri için ayrıca vize ücreti muafiyeti uygulayabilir.
HİZMET ÜCRETİ
Üye Devletin bireysel uygulamasına bağlı olarak, harici bir hizmet sağlayıcısı tarafından ek hizmet ücreti talep edilebilir.
BAŞVURU NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Vize başvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 takvim günü önce yapılmalıdır. Ziyaretin başlangıç tarihine üç aydan daha uzun bir süre varsa, başvuru yapılamaz.
Ziyaretin planlandığı başlangıç tarihine 15 takvim gününden daha az bir süre kalmasına rağmen yapılan başvurular kabul edilebilir; ancak, başvurunun değerlendirilmesi 15 günü bulabildiği için
vize kararı, başvuru sahibinin seyahatine başlamayı planladığı tarihten SONRAYA kalabilir.
Randevu sisteminin uygulandığı yerlerde tespit edilmiş olan zaman sınırlamalarına uymak ve gereken tedbirleri almak, başvuru sahibinin kendi sorumluluğudur.
En az altı ay geçerliliği olan çoklu giriş vizesi bulunan bir kişi, elindeki vize geçerliliğini yitirmeden yeni bir vize için başvuru yapabilir. Ancak verilecek yeni vizenin geçerlilik süresi, mevcut vizenin geçerlilik süresinin dolmasını müteakip başlatılır: bir bireye, geçerlilik tarihleri çakışan iki ayrı vize verilemez.
Bununla birlikte vize başvurunuzu yaparken, gitmek istediğiniz ülke ve Türkiye'de milli bayramlar dolayısıyla uygulanan tatil günlerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye olunur. Tatil dönemlerinde, bazı konsolosluk hizmetlerinde yavaşlamaların olabileceğini lütfen unutmayınız.
BAŞVURUMU TESLİM EDEBİLMEK İÇİN RANDEVU ALMAM GEREKİYOR MU?
Başvuru sahiplerinden, başvurularını teslim etmek üzere randevu almaları talep edilebilir.
SEYAHAT BELGELERİNDE (PASAPORT) KABUL EDİLEBİLECEK ASGARİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
Tek girişli vize başvurusu yapılıyor ise, sunulan seyahat belgesinin, kişinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir.
Çok girişli vize başvurularında ise, sunulan seyahat belgesinin, kişinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı en son tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir.
Seyahat belgesinde en az iki sayfa olmak üzere yeterli sayıda bos sayfa bulunmalıdır.
Bunlardan biri, vize etiketinin yapıştırılacağı sayfa olup diğeri ise sınır kontrol makamlarının basacağı mühür için kullanılacaktır.
PASAPORTUM ÜZERİNDE VİZE BASVURUMUN UYGUN OLDUĞUNA DAİR BİR DAMGA OLMALI MI?
Bir başvuru uygun görüldüğü takdirde yetkili konsolosluk, başvuru sahibinin seyahat belgesine bir damga vurur.
Bu damga, başvuruyu inceleyen Üye Devletin hangisi olduğunu, başvurunun tarihini (örn:
22.4.2011) ve vize başvurusunu değerlendiren makamı gösterir.
Bu damga, herhangi bir yasal sonuç doğurmaz ve vize basıldığında etiket, damganın vurulduğu sayfaya yapıştırılır.
Diplomatik ve hizmet pasaportları damgalanmaz.
HERHANGİ BİR MÜLAKATA GİRMEM GEREKİYOR MU?
Başvurunuzun incelenmesi sırasında konsolosluk tarafından mülakat daveti yapılabilir.
BASVURUM NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Uygun bulunan başvuru, yapıldığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde karara bağlanır.
Özellikle başvurunun ayrıntılı bir tahkikat gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, azami 30 takvim gününe kadar uzatılabilir.
İstisnai olarak, özel bazı durumlarda ek bir takım belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre azami 60 takvim gününe çıkabilir.
VİZE BASVURUM REDDEDİLİRSE NE YAPABİLİRİM?
5 Nisan 2011 tarihinden itibaren getirilen uygulamayla, vize başvurusu reddedilenlere durumları resmi bir mektup aracılığıyla bildirilir. Bu kişilerin, ilgili Üye Devletin ulusal kanunlarına uygun olarak kararı temyiz etme hakları bulunmaktadır.
Temyiz işlemleri, başvuruyla ilgili nihai kararı veren Üye Devlete karsı ve o Üye Devletin ulusal kanunları uyarınca yürütülür.
Her bir Üye Devlet temiz hakkı ile başvurunun yapılabileceği yetkili makam ve başvuru süresi de dâhil olmak üzere temyiz hakkının kullanımına ilişkin prosedürleri ve ulusal kanunda referans alınacak ilgili bölümleri belirtir.
Bu bilgileri ret kararı ve gerekçesini bildirmek üzere tarafınıza verilecek olan formda bulabilirsiniz.
SCHENGEN VİZESİYLE SEYAHAT EDERKEN HANGİ BELGELERİ YANIMDA
BULUNDURMALIYIM?
Sadece Schengen vizenizin olması, Schengen Bölgesine (yani Schengen vizesi veren ülkelerin topraklarına) otomatikman giriş hakkınız olduğu anlamına gelmez.
Vize alan kişi dış sınırlara geldiğinde kendisinden, kalmayı planladığı süre için kalış amacını ve koşullarını; hem kalış süresi boyunca hem de menşei ülkesine dönüsüyle veya girişinin kesin olarak kabul göreceği üçüncü bir ülkeye transit geçişiyle ilgili giderleri karşılayacak yeterli kaynağının bulunduğunu veya bu araçları kanuni yollarla edinebilecek durumda olduğunu gösteren belgeler sunması istenebilir. Bununla birlikte başvuru sahiplerinden, Üye Devletlerin sınırları dâhilinde geçerli olacak ve planlanan kalış veya transit geçiş süresinin tamamını kapsayacak yeterli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmaları da istenir.
AİLE MENSUPLARIM AB/AEA VATANDASI İSE HANGİ KURALLARA TÂBİYİM?
Şayet AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan bir bireyin ailesinin mensubu iseniz, aşağıdaki koşulları karşıladığınız sürece hızlandırılmış serbest vize prosedüründen faydalanabilirsiniz:
1.- AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan bir bireyin (veya bu bireyin esi/ kayıtlı partnerinin) ailesine mensupsanız (bu kapsamda yer alanlar: es, kayıtlı partner, 21 yasından küçük çocuk veya bakmakla yükümlü olunan aile mensubu); VE
2.- AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan o birey, vatandaşı olduğu Üye Devletten başka bir Üye Devlette ikamet ediyor veya ikamet almak üzere o ülkeye seyahat ediyorsa; VE
3.- AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan bireye eşlik ediyor veya birlikte ikamet etmek üzere kendisiyle bir araya gelmeyi planlıyorsanız. Vize başvurusu, AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan o bireyin menşei ülkesinin konsolosluğuna değil anılan bireyin ikamet etmeyi planladığı ülkenin konsolosluğuna yapılmalıdır.
Şayet vize kolaylığından faydalanabileceğinizi düşünüyorsanız, vize başvurunuzu yaparken bu kriterleri karşıladığınızı kanıtlayan belgeleri sunmanız gerekmektedir.
Avrupa'ya   en ucuz konaklama seçeneği için dünyanın en iyi otel arama sitesi www.booking.com ile HEMEN REZERVASYON YAPABİLİRSİNİZ.

Avrupa'ya   ÇOK CAZİP FİYATLARLA UÇMAK İÇİN HEMEN WWW.GEZİKO.COM'DAN UÇAK BİLETİNİZİ ALABİLİRSİNİZ.
Blog Yazarı: Ekrem ÇELİKİZ


 Labels:  almanya vizesi, avusturya vizesi, fransa vizesi, belçika vizesi, norveç vizesi, shengen vizesi nasıl alınır? shengen belgesi için gerekli belgeler, çek cumhuriyeti vizesi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder